Wein Karte

weiss

Moschofilero   tselepos       0,75           19,90                         

 

 

Malagousia Gerovassiliou     0,75          27,50 

 

 

Domaine Hatzimichalis  0,75          23,00

 

 

Amethystos    Lazaridi   0,75          26,00

 

 

Biblia Chora weis           0,75          27,50

 

 

 

ROSE

 

 

Akakies                         0,75           14,50

 

 

Biblia Chora                  0,75            24,50

 

 

Vissinokipos                 0,75            17,90

 

 

                                ROT

 

 

Domaine Gerovassiliou 0,75           28,50

 

 

Chateau Lazaridi           0,75           27,50

 

 

Nemea Palivos              0,75           16,90

 

 

       AFRODITE-POING
            Gruber Str. 46a
               85586 Poing

     Telefon:+49812176523                                  EMail:afrodite.poing@aol.de